Ardeo Bygg & Konsult AB – Den kompletta konsulten!

Ardeo Bygg & Konsult AB är ett konsultföretag med mångårig erfarenhet inom svenska byggsektorn.
Huvudinriktning idag är KONTROLLANSVARIG med K-certifikat enligt PBL.

Konsultfirman har en bred kompetens inom olika nybyggnationer och byggprojekt av både stenhus, trähus och flerfamiljshus.
Ardeo Bygg & Konsult AB är behjälplig med upprättande av bygglovshandlingar, besiktningar och andra konsultuppdrag inom byggnation. Vi har specialistkunskaper inom puts, mur, balkonger och liknande.

Hans Ljungberg är byggnadsingenjör med lång erfarenhet inom byggnadsproduktion, både små och stora projekt i alla led.

Söker du hjälp med något inom byggnation, kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag.

Våra primära tjänster som konsult ser du här:

KONTROLLANSVARIG- K-certifierad enligt PBL
BYGGPROJEKT – vi projektleder
BYGGLEDNING – vi förbereder, genomför och besiktigar, från första till sista spiken
KONTROLLANTUPPDRAG – vi kontrollerar och dokumenterar
ÅTGÄRDSPLAN – vi upprättar åtgärdsplan för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.


Hem Ardeo Bygg & Konsult AB – Den kompletta konsulten!

 

Leave a Reply