Uppdaterad hemsida

Vi har uppdaterat hemsidan till lite mer ändamålsenlig text som mer visar vad vi gör idag.