Företagspresentation

Ardeo Bygg & Konsult AB är ett byggnadsföretag som drivs av Hans Ljungberg.

Hans Ljungberg är utbildad byggingenjör och har 40 års erfarenhet inom byggsektorn, företrädesvis bygg samt mur o puts. Företaget är främst inriktat på konsultverksamhet som cerifierad K-konsult, besiktningsman samt projektledning.
Målsättningen är att erbjuda en komplett lösning till ett attraktivt pris med god kvalitet.
Vi har noggrann egenkontroll och fullständig dokumentation på alla våra objekt
Vi har ett utarbetade kvalitets- och miljöprogram i företaget.

Vi åtar oss:
- projektledning inför om/tillbyggnad med byggförslag och skatteoptimering
- kontrolluppdrag på konsultbasis
- bygglovshandlingar

Våra kunder är privata fastighetsägare, byggnadsföretag, allmännyttiga fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Företagets geografiska verksamhetsområde är Stockholm med kranskommuner.

Företaget innehar fullgoda försäkringsskydd för branchen i alla avseenden, genom BRIM.

Hans Ljungberg är kvalitetsansvarig enligt PBL:
- Murning klass 1
- Putsning klass 1
- Betong klass 2
- Balkongrenovering
- Ansvarig arbetsledare av svårare art med riksbehörighet
- Ackrediterad godkänd golventreprenör

Ardeo Bygg & Konsult AB har ett egenkontrollsysem upprättat tillsammans med BI (Sveriges Byggindustrier)/SPEF som obejktsanpassas för respektive uppdrag.

Med personligt ägande och engagemang utför vi arbeten med kvalitet och utförande av sakkunniga medarbetare.

Företagspresentation

Leave a Reply